Хайлт хийх үг

Mátiyu 1

Yesu Kédisu u tii

Luukî 3:23-38

1Yesu Kédisu King Dépidi u tii ńedê pini ngmê, ala u tii. Myenté yi Dépidi Epîlaham u tii ńedê pini.

2Epîlaham tp:oo Yisak, Yisak tp:oo Njakóp.

Njakóp tp:oo yoo, Njuda mbwémi knî, yélini Yichip dnyen:aa ya.

3Njuda tp:oo dê Pedes mbwémi Seda. Yi pye u pi Tema.

Pedes tp:oo Hesîdon, Hesîdon tp:oo Lamî.

4Lamî tp:oo Aminatap, Aminatap tp:oo Nason.

Nason tp:oo Salîmon.

5Salîmon u tii ńedê pi ngmê chópu, u pi Mbówas, u pye Lahap.

Mbówas tp:oo Opédi, u pye u pi Luti.

Opédi tp:oo Njési, 6Njési tp:oo King Dépidi.

Dépidi tp:oo Solomon, u pye pyópuni Dépidi ngê Yudaiya kwulo a pwââ.

7Solomon tp:oo Lehopówam, Lehopówam tp:oo Apaicha.

Apaicha tp:oo Asa. 8Asa tp:oo Njehosîpat.

Njehosîpat tp:oo Njódam, Njódam tp:oo Yusaiya.

9Yusaiya tp:oo Njótam, Njótam tp:oo Ehas.

Ehas tp:oo Hesîkaiya. 10Hesîkaiya tp:oo Manasa.

Manasa tp:oo Amon, Amon tp:oo Njósaiya.

11Njósaiya tp:oo yoo, Njekînaiya mbwémi knî. Yi dini ghi ngê Mbápilon tpémi y:oo Njedusalem a pw:oo ngópu, Yisîléli tpémi Mbápilon ńuw:o tumo.

12U kuwó dini ghi ngê Njekînaiya tp:oo Siyaltiyéli mî pyodo.

Siyaltiyéli tp:oo Sedapapel. Sedapapel u dye ghi ngê, Yisîléli tpémi Njedusalem mê diyé dniye, p:aa mêmî l:âmo ngópu.

13Sedapapel tp:oo Apiyuda.

Apiyuda tp:oo Elayakim, Elayakim tp:oo Asó.

14Asó tp:oo Sadóki, Sadóki tp:oo Akim.

Akim tp:oo Eliyuda. 15Eliyuda tp:oo Eliyesa.

Eliyesa tp:oo Matan, Matan tp:oo Njakóp.

16Njakóp tp:oo Njósép, pini n:ii Méli u moo.

Yi Méli Yesu u pye, pini n:ii Chóó Lémi ngê a ngmidi ngê, nmî kada pini ngê a pyódu ngê.

17Pi dyêêdî y:a mê páádi mî loo, kn:ââ Epîlaham, nkoo Dépidi. Pi dyêêdî mê y:a mê páádi mî loo, kn:ââ Dépidi, nkoo Mbápilon tpémi y:oo Yisîléli tpémi Mbápilon u ngwo ńuw:o tumo. Pi dyêêdî mê y:a mê páádi mî loo, yed:oo Yesu Kédisu mî ta.

Yesu Kédisu u ngwo pyodo

Luukî 2:1-7

18Yesu Kédisu alanté ta. U pye Méli, Njósép u yémî p:uu yidoo kwo. Ghêlî daangê yéé knopwo, u lama yaa wo, apê, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê tp:ee a mênê ngmêdê kââ. - 19U moo Njósép, pi mb:aa. U yi u ngwo dêpwo kwo, Méli u pi yoo vy:o nî dyênê, u yi u ngwo doo kwo, Méli tumutumu nî kpîpî. 20Yi kópu p:uu dpodombiy:e doo nuw:o, mgîdî ngmê ngê nmî Lémi u enjel ngma a wâdîvyîngo, kwo, Njósép, Dépidi u tii ńedê pini. Kwo, Kópuni Méli ngê pyodo, p:uu kidimê nuw:o. Kwo, Méli dpî nya ngi, ṉgmâm ngê dpî pyódu ngi. Kwo, Chóó Lémi u Ghê Dmi ngê tp:ee u mênê yinê dê kââ. 21Kwo, Tpémini wa tpyé, u pi dpî ntaa ngi, Yesu, mu kópu u dîy:o u yoo yinê wa ngee té, yi yikî dmi u pwo wa ghay. (Yesu u nt:u kópu, yoo yi Mbwámê.) -

22Kópuni Chóó Lémi u komo kapî pyu ngmê ngê a d:êê ngê, Chóó Lémi ngê yinté a ntiye ngê. Yi kópu ala,

23Kwodo ngmê mbwili ngê wa ghê,

tp:ee ngmêwa tpyé, u pi Imanuwel.

(Imanuwel u nt:u kópu, Chóó Lémi nmî p:uu a t:a.) -

24Dini ghi n:ii ngê Njósép nyaa wo, kópuni enjel ngê u wóó k:oo u kwo mînê vyu, yi kópu d:uu ngê, Méli nyââ, u kpâm ngê pyódu ngê, 25ngmênê kópu nongo daangmê mdo ngópu, u dî mî tpamê wo. Njósép ngê tp:ee u pi nt:ângo, Yesu.

NMÎ MÎ U KÓPU DYUU

© 1987, 1998 Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index