Be diꞌizh nsaꞌa gealnaban

Хэл: Zapotec: San Vicente Coatlán

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc.