Bali -le 'fluba 'trɛ Zozi blamin pli Bali man 'e 'pee

Хэл: Yaouré

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл