Youbada Yana Vona'awaufaufa 'Ivauna

Хэл: Iamalele

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл