Monoka Madona Ohatama

Хэл: Yaweyuha

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, Inc.