Uwumbɔr aagbaŋ

Хэл: Konkomba

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл