Matyu: sank wulapm weinkel ka Matyu apulel

Хэл: Kombio

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.