Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Хэл: Garrwa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved