DBƐƐDƐ DEE‑

Хэл: Wè Northern

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, 2010