Kinh Thánh Bản Truyền Thống

Хэл: Tiếng Việt

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.