Manetualain Dede'a-kokolan: Hehelu-bartaa Beuk no Tutui Makasososak

Хэл: Tii

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. with  (UBB) Unit Bahasa dan Budaya