Vanuvei Eo

Хэл: Southeast Ambrym

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.