Hua̱ xasa̱sti talacca̱xlan quinTla̱tican Jesucristo

Хэл: Highland Totonac

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.