Ibbaibele 1963

Хэл: Tonga

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Ibbaibele 1963 (Tonga) Bible

This translation, was published by Zambia Bible Society in 1963.

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл