Bbaibele 1996

Хэл: Tonga

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл