GALA Sɛʋɛi

Хэл: Toma

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Pioneer Bible Translators and Bible Society of Guinea

© Traducteurs Pionniers de la Bible et Alliance Biblique de Guinée