Naoa rəha uhgɨn nəniəkɨsən wi

Хэл: North Tanna

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл