Bibiliya Nadhu a Mulugu

Хэл: Takwane

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.