ฉบับมาตรฐาน (Digital)

Хэл: ไทย

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ภาคพันธสัญญาเดิมและใหม่ ฉบับมาตรฐาน 2011 สงวนลิขสิทธิ์ 2011 โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย The Holy Bible – Thai Standard Version 2011 Copyright © 2011 Thailand Bible Society