Toto Thovuye Loi Ghalɨŋae

Хэл: Sudest

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.