Nyɩsʋa a =hapʋtitie

Хэл: Tepo Krumen

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators Inc.