Kamatuudan nga Ampang it Ampu'ang Diyus nga Magpatantu Pasar it Kanya

Хэл: Tagbanwa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.