परमेश्वरला बचन छार कबुल

Хэл: Eastern Tamang

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл