Tua Yesu Kristora Oziga Ewanana

Хэл: Suena

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл