Kuate Tuku Pasa

Хэл: Siroi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл