Nyun Testamenti

Хэл: Sranan Tongo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл