KILE JWUMPE SEMƐŊI JWUMPE NINTANMPE

Хэл: Supyire Senoufo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл