Owane Sitewi lo Peri Te'e Naneiyei He'i

Хэл: Saniyo-Hiyewe

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл