Contemporary New Testament

Хэл: Samoan

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©2009 Bible Society of the South Pacific