Mashi Avui Wasilakahi

Хэл: Mende (Papua New Guinea)

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.