Kalderash Ruth 1979

Хэл: Romané

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Kalderash Ruth © Swedish Bible Society, 1979.