O Lašo Nevimos Katar o Marko 1977

Хэл: Romané

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл