Diospaj Shimi

Хэл: Kichwa: Imbabura

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Texto © SOCIEDADES BÍBLICAS UNIDAS 1994