Chuya Qellqa

Хэл: Quechua: Ayacucho

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл