Dios Rimashca Shimicunami

Хэл: Kichwa: Chaupi urcucuna

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Texto Bíblico © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Dios Rimashca Shimicunami © Sociedades Bíblicas Unidas, 1989.

Texto: Biblia en Quichua Chimborazo, 1989