Chijnie ndo Jesucristo

Хэл: San Luís Temalacayuca Popoloca

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.