Yesu Kerisoné So Whi̧ Tao Sere Kisi Fo Wisi

Хэл: Folopa

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл