a BÍBLIA para todos

Хэл: Português

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

Copyright © 1993, 2009 Sociedade Bíblica de Portugal