Ti itan ni̱x in kjuako - salmo ko proverbio

Хэл: San Juan Atzingo Popoloca

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.