La Bible en Malgache

Хэл: Malagasy: Plateau

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© La Société Biblique Malgache 2011