Thi Jian Juajnee Jesucristo

Хэл: San Marcos Tlalcoyalco Popoloca

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.