Pere New Testament

Хэл: Peere

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©1985 Alliance Biblique Universelle ABU