Janejare'e Ayvukwerà

Хэл: Wayampi

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

©Wycliffe Bible Translators, Inc.