Got orhe meng brak ban

Хэл: Oksapmin

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 1992, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.