Yesu Kristo Wane Kisi Maep Don

Хэл: Ono

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.