Qaraakya Qua Timwatora

Хэл: South Tairora

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл