WURUBURƐ NOMBIA KPAAKPAA NƆƆKEBAKESEE WƆLE

Хэл: Delo

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators 2006