Bepaŋ'walaŋ yofolok kobuli tiŋa kap

Хэл: Numanggang

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.