In Yenkuik Iyektlajtoltsin Dios

Хэл: Guerrero Nahuatl

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.