LII HOLO-NORI: AMA LAMATUA

Хэл: Dhao

Орчуулгын тухай мэдээлэл

Зохиогчийн эрхийн мэдээлэл

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved